कलर थीम

भाषा आकार

Current Size: 100%

Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418

Message of the weeknew-image आमच्या विभागाचे नविन संकेतस्थळ www.dahd.maharashtra.gov.in लवकरच आपल्या भेटीस येत आहे. सर्वांना विनंती करण्यात येते की आमचे नविन संकेतस्थळ कार्यान्वित झाल्यानंतर या संकेतस्थळावरील माहिती तसेच नविन घडामोडी जाणून घेण्यासाठी नविन संकेतस्थळाचा वापर करावा. नविन संकेतस्थळ कार्यान्वित झाल्यानंतर जुने संकेतस्थळ बंद करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. / We are launching our new website www.dahd.maharashtra.gov.in very soon. All the users are requested to use the newly launched website for the presently available contents and any new updates. Please take a note that the old website will be closed from the date of the launch of our new website.

ताजी बातमी

ताजी बातमी

*पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था पुणे या संस्थेसाठी Light Diesel Oil आणि बाह्तुकीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

*शासकीय गोठीत रेत निर्मिती केंद्र नागपूर येथिल वळूंचे नमुने तपासणीस पाठविणे करीता कुरिअर सेवांची दरपत्रके मागविणेबाबत

*जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, जळगाव या संस्थेसाठी द्रवनत्र, द्रवनपात्रे इ. वाहतुकीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

*पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था पुणे या संस्थेसाठी उपकरणे देखभाल करार करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

*पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था पुणे या संस्थेसाठी उपकरणे देखभाल करार करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

*पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था पुणे या संस्थेतील निर्लेखित निरुपयोगी वस्तूंचा लिलाव करणेबाबत सूचना

*महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर या संस्थेचे मुख्यालय व अधिनस्त १२ संस्था यांचे सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे लेखा परीक्षण शासनमान्य सनदी लेखापाल (CA ) यांचेकडून करून घेण्यासाठी दरपत्रके मागविणे बाबत सूचना

Inauguration & Foundation Stone Laying Ceremony

पशुवैद्य च्या शपथ


पशुवैद्यकांची प्रतिज्ञा पशुवैद्यकांची प्रतिज्ञा
पशुवैद्यकीय शास्त्र उपचारपध्दतीच्या व्यवसायामध्ये व्यावसाईक या नात्याने प्रविष्ट झाल्यामुळे , मी गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की, मी माझे शास्त्रीय ज्ञान व कौशल्य यांचा उपयोग पशुधनाच्या स्वास्थाचे रक्षण करणे, आजारी पशुधनास होणा-या यातनांतून वाचविणे, पशुधनाचे जतन करणे तसेच सार्वजनिक आरोग्य वृध्दिंगत करण्याच्या माध्यमातून सदैव समाजाच्या हितासाठीच करेन आणि पशुवैद्यकीय शास्त्रामधे वेळोवेळी होणा-या प्रगतीनुसार माझे ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी निरंतर कार्यरत राहीन.
मी माझा पशुवैद्यकीय व्यवसाय अत्यंत सजगपणे तसेच आत्मसन्मानाने कृतीमध्ये आणीन आणि यामध्ये पशुवैद्यकीय व्यवसायातील नीतीमुल्यांची पूर्णपणे जपणूक करीन. माझे व्यावसायिक ज्ञान व तांत्रिक कार्यक्षमतेमध्ये सातत्याने सुधारणा करण्याची माझी जबाबदारी असून ती मी माझ्या पूर्ण आयुष्यभरासाठी स्विकृत करीत आहे.


...........पशुसंवर्धन विभाग