Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418

जनरल ट्रान्सफर २०२४ पात्र अधिकारी माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र /अपात्र अधिकाऱ्यांची माहिती खात्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत पत्र

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र पशुधन विकास अधिकारी सर्व विभाग एकत्रित माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र सहआयुक्त पशुसंवर्धन माहिती
* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र /अपात्र अधिकाऱ्यांची माहिती खात्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत पत्र

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र पशुधन विकास अधिकारी सर्व विभाग एकत्रित माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र सहआयुक्त पशुसंवर्धन माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र उपआयुक्त पशुसंवर्धन माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र उपसंचालक वैरण विकास गट अ माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र सहाय्यक संचालक वैरण विकास गट अ माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट अ माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र वैरण विकास अधिकारी गट ब माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र संशोधन विकास अधिकारी गट ब माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र प्रशासन अधिकारी गट ब माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र स्वीय सहाय्यक गट ब माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र उपआयुक्त पशुसंवर्धन माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र उपसंचालक वैरण विकास गट अ माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र सहाय्यक संचालक वैरण विकास गट अ माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट अ माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र वैरण विकास अधिकारी गट ब माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र संशोधन विकास अधिकारी गट ब माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र प्रशासन अधिकारी गट ब माहिती

* सार्वत्रिक बदल्या २०२४: बदलीस पात्र स्वीय सहाय्यक गट ब माहिती