Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418

पशुसंवर्धन आयुक्तालय

क्र अधिकारीचें नाव कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रमांक फॅक्स क्र . मोबाइल क्र ईमेल-आयडी
श्री. कौस्तुभ दिवेगावकर, भा.प्र.से. आयुक्त पशुसंवर्धन पशुसंवर्धन आयुक्तालय स्पायसर कॉलेज समोर, औंध पुणे महाराष्ट्र ४०००६१ 020-25690484 25690480 25690481 25690485 020-25690483 - cahpune@gmail.com
2 श्री. प्रकाश अहिरराव पशुसंवर्धन आयुक्तालय स्पायसर कॉलेज समोर, औंध पुणे महाराष्ट्र ४०००६१ 020-25690461 25690480 25690481 25690485 020-25690489 .. cah.addcomm@gmail.com
3 डॉ.शितलकुमार महादेव मुकणे सहआयुक्त पशुसंवर्धन पशुसंवर्धन आयुक्तालय स्पायसर कॉलेज समोर, औंध पुणे महाराष्ट्र ४०००६१ 020-25690460 25690480 25690481 25690485 020-25690489 9822554070 cah.jchq@gmail.com
4 डॉ.देवेंद्र जाधव पशुसंवर्धन उपायुक्त, रोग नियंत्रण पशुसंवर्धन आयुक्तालय स्पायसर कॉलेज समोर, औंध पुणे महाराष्ट्र ४०००६१ 020-25690480 25690481 25690485 020-25690489 9921114103 cah.diseasecontrol@ gmail.com
5 डॉ.शैलेश केंडे पशुसंवर्धन उपायुक्त , नियोजन व अंदाज पशुसंवर्धन आयुक्तालय स्पायसर कॉलेज समोर, औंध पुणे महाराष्ट्र ४०००६१ 020-25690480 25690481 25690485 020-25690489 8830176019 cah.planning@gmail.com
6 डॉ. प्रशांत भड उपायुक्त, पशुसंवर्धन, पशुधन आणि कुक्कुटपालन पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे - ०७ 020-25690480 25690481 25690485 020-25690489 9552545232 cah.livestockandpoultry@gmail.com
7 सुषमा जाधव, सहसंचालक (सांख्यिकी) पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे - ०७ 020-25694144 020-25690489 9423842939 cah.statistics@gmail.com
8 अलकनंदा विकास पवार, उपसंचालक (सांख्यिकी) पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे - ०७ 020-25694144 020-25690489 9823941521 cah.statistics@gmail.com
9 श्री.गणेश देशपांडे उपसंचालक (वैरण विकास) पशुसंवर्धन आयुक्तालय स्पायसर कॉलेज समोर, औंध पुणे महाराष्ट्र ४०००६१ 020-25690480 25690481 25690485 020-25690489 9623641856 ddfoddercah@gmail.com
10 डॉ.बिपीन पाटील, एकात्मिक नमुना सर्वेक्षण योजना पशुसंवर्धन आयुक्तालय स्पायसर कॉलेज समोर, औंध पुणे महाराष्ट्र ४०००६१ 020-25690480 25690481 25690485 020-25690489 9822841428 acahiss@rediffmail.com
11 डॉ. दिपाली कुलकर्णी आय. टी समन्वयक पशुसंवर्धन आयुक्तालय स्पायसर कॉलेज समोर, औंध पुणे महाराष्ट्र ४०००६१ 020-25693322 020-25690489 8888890263 cah.ithub-mh@gov.in