Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418

कामगिरी अंदाजपत्रक

SrNo Title Download
1. कामगिरी अंदाजपत्रक 2023-2024NEW PDF icon(Marathi) (972KB)
2. कामगिरी अंदाजपत्रक 2022-2023 PDF icon(Marathi) (972KB)
3. कामगिरी अंदाजपत्रक 2021-2022 PDF icon(Marathi) (926KB)
4. कामगिरी अंदाजपत्रक 2020-2021 PDF icon(Marathi) (1.79 MB)
5. कामगिरी अंदाजपत्रक 2019-2020 PDF icon(Marathi) (1.79 MB)
6. कामगिरी अंदाजपत्रक 2018-2019 PDF icon(Marathi) (1.79 MB)
7. कामगिरी अंदाजपत्रक 2017-2018 PDF icon(Marathi) (10.9 MB)
8. कामगिरी अंदाजपत्रक 2016-2017 PDF icon(Marathi) (19.9MB )
9. कामगिरी अंदाजपत्रक 2015-2016 PDF iconEnglish) (42.6MB)
10. कामगिरी अंदाजपत्रक 2014-2015 PDF iconEnglish) (83.6MB)
11. कामगिरी अंदाजपत्रक 2013-2014 PDF icon(marathi) (50.2MB)
12. कामगिरी अंदाजपत्रक 2012-2013 PDF icon(marathi) (50.3MB)
13. कामगिरी अंदाजपत्रक 2011-2012 PDF icon(marathi) (49.7 MB)
14. कामगिरी अंदाजपत्रक 2010-2011 PDF icon(marathi) (73MB)