Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418

महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळ

MLDB

Sr. No. Office Name Office Address Phone No. Fax No. Mobile Number Email-Id
1 डॉ. शितलकुमार मुकणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर वळू संगोपन केंद्र परिसर,बडा हनूमान मंदिराजवळ,सिव्हिल लाइनस, तेलंगखेडी, नागपूर -४४०००१ ७२४-२४५३५८८ / २४५३६८८/ २४५३७८८ ७२४-२४५३४८८ ०९४२३२०७०७० ceomldbnagpur@gmail.com