कलर थीम

भाषा आकार

Current Size: 100%

भाषा

Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब विडीओं

हा व्हिडिओ मुरगास निर्मिती बद्दल आहे

मुरगास निर्मिती व्हिडिओ १ (109 MB) (MP4)

हा व्हिडिओ बॅग आणि ड्रम मुरगास निर्मिती बद्दल आहे

बॅग आणि ड्रम मध्ये मुरगास निर्मिती व्हिडिओ ३ (47.5 MB) (MP4)

कोरोना विषयी दूरदर्शन वरील कार्यक्रम

कोरोना विषयी दूरदर्शन वरील कार्यक्रम (85MB)(MP4)

कोरोना विषयी आकाशवाणी वरील कार्यक्रम

कोरोना विषयी आकाशवाणी वरील कार्यक्रम (84.4MB)(MP4)

Toll Free Number : 18002330418

प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन

आरजेसी

अ. क्र. अधिकारी यांचे नाव कार्यालय पत्ता दूरध्वनी क्रमांक. मोबाइल नंबर फॅक्स क्रमांक ई - मेल आयडी
1 डॉ. संतोष पंचपोर , प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे क्षेत्र, पुणे ऑंप स्पिसर कॉलेज, भाऊ पाटील रोड, औंध, पुणे -411 007 020-25690486 020-25690500 ९४२३८६१८६६ 020-25690486 rjcahpune@gmail.com
2 डॉ.एस. सी. म्हस्के , प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, मुंबई क्षेत्र, मुंबई एरि कॉलनी, गोरेगाव, मुंबई -65 022-26856003 ९९६७२३०९९९ 022-26856003 rjcmumbai@gmail.com
3 डॉ.बाबुराव नरवाडे (अतिरिक्त कारभार ) प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, नाशिक विभाग, नाशिक अशोक स्तंभ, गंगापूर रोड, नाशिक -422 002 0253-2577015 ९७६३३३२८७६ ९८६०६७२६२३ 0253-2571928 rjcnashik@gmail.com
4 डॉ.संजय गायकवाड , प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद खडकेश्वर, पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सा कॅम्पस, औरंगाबाद- 431 001 0240-2331380, 0240-2364343 ९८२२३१८२४८ 0240-2331380 rjcaurangabad@gmail.com
5 डॉ. राजू चंदेल प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, लातूर क्षेत्र, लातूर शामनगर, लातूर -413 531 02382-244179, 02382-252415 ९८२२१३५८३९ 02382-244179 rjclatur@gmail.com
6 डॉ. बी. आर. रामटेके, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, नागपूर प्रदेश, नागपूर उद्योग भवन जवळ, सिविल लाइन्स, नागपूर -440 001 0712-2564983 9423414703 0712-2564983 rjcnagpur@gmail.com
7 डॉ.एम. यु. गोहोत्रे (अति. कार्यभार), प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, अमरावती विभाग, अमरावती अमरावती- 444 601 0721-2573325, 0721-2569648 ९४२२१५८५३५ 0721-2573325 rjcamraoti@gmail.com