Main menu

Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/mh6-5/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/mh6-5/includes/bootstrap.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418

प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन

RJC

Sr. No. Officer's Name Office Address Phone No. Mobile Number Fax No. Email-Id
1 डॉ. संतोष पंचपोर , प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे क्षेत्र, पुणे ऑंप स्पिसर कॉलेज, भाऊ पाटील रोड, औंध, पुणे -411 007 020-25690486 020-25690500 ९४२३८६१८६६ 020-25690486 rjcahpune@gmail.com
2 डॉ. प्रशांत कांबळे, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, मुंबई क्षेत्र, मुंबई (अति.कार्य.) एरि कॉलनी, गोरेगाव, मुंबई -65 022-26856003 ९९६७७४०६६४ 022-26856003 rjcmumbai@gmail.com
3 डॉ.बाबुराव नरवाडे (अतिरिक्त कारभार ) प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, नाशिक विभाग, नाशिक अशोक स्तंभ, गंगापूर रोड, नाशिक -422 002 0253-2577015 ९७६३३३२८७६ ९८६०६७२६२३ 0253-2571928 rjcnashik@gmail.com
4 डॉ. प्रशांत चौधरी, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद खडकेश्वर, पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सा कॅम्पस, औरंगाबाद- 431 001 0240-2331380, 0240-2364343 0240-2331380 rjcaurangabad@gmail.com
5 डॉ. नाना अर्जुन सोनवणे प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, लातूर क्षेत्र, लातूर शामनगर, लातूर -413 531 02382-244179, 02382-252415 ९४२३३००७६७ 02382-244179 rjclatur@gmail.com
6 डॉ. सतीश राजु, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, नागपूर प्रदेश, नागपूर उद्योग भवन जवळ, सिविल लाइन्स, नागपूर -440 001 0712-2564983 ९७३००१०४१५, ९०२१३९९५०८ 0712-2564983 rjcnagpur@gmail.com
7 डॉ. संजय कावरे, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, अमरावती विभाग, अमरावती अमरावती- 444 601 0721-2573325, 0721-2569648 0721-2573325 rjcamraoti@gmail.com
9 डॉ. सुनिल लहाने (अति.कार्य.), सहआयुक्त पशुसंवर्धन, डीआयएस डीआयएस 020-25691474 020-25691474
10 डॉ. बेडक्याळे (अति.कार्य),सहआयुक्त पशुसंवर्धन, आयव्हीबीपी आयव्हीबीपी 020-25697962 020-25697962
11 डॉ. शितलकुमार मुकणे, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पु.अ.मे.शे. पु.अ.मे.शे. 020-25657112 8888374444 020-25657112
12 डॉ. पुंडलीक बोरकर, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, निबंधक निबंधक 0712-2550896 9422128296 0712-2550896
8 श्री. प्रकाश अहिरराव, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, आयुक्तालय पशुसंवर्धन, आयुक्तालय 020-25690460 020-25690460