कलर थीम

भाषा आकार

Current Size: 100%

भाषा

Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब विडीओं

हा व्हिडिओ मुरगास निर्मिती बद्दल आहे

मुरगास निर्मिती व्हिडिओ १ (109 MB) (MP4)

हा व्हिडिओ बॅग आणि ड्रम मुरगास निर्मिती बद्दल आहे

बॅग आणि ड्रम मध्ये मुरगास निर्मिती व्हिडिओ ३ (47.5 MB) (MP4)

कोरोना विषयी दूरदर्शन वरील कार्यक्रम

कोरोना विषयी दूरदर्शन वरील कार्यक्रम (85MB)(MP4)

कोरोना विषयी आकाशवाणी वरील कार्यक्रम

कोरोना विषयी आकाशवाणी वरील कार्यक्रम (84.4MB)(MP4)

Toll Free Number : 18002330418

पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था

आयव्हीबीपी

अ. क्र. कार्यालयाचे नाव कार्यालय पत्ता दूरध्वनी क्रमांक. मोबाइल नंबर Email-Id
1 डॉ. व्ही. व्ही. लिमये, पशुसंवर्धन सहसंचालक, पशुवैद्यकीय प्रयोगशाळा, पुणे गणेशखिंड रोड, औंध, पुणे 411 007 020-25695632, 020-25697962 9922436196 ivbp.pune@gmail.com