Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

DAHO

Sr No Officer's Name District Office Address Phone No. Mobile Number Email-Id
34 डॉ. प्रकाश हसनाळकर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पालघर पालघर 02525-257990 9423565060 dahopalghar@gmail.com
32 डॉ. यतीन पुजारी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी उस्मानाबाद जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद 02472-223944 9822897723 dahoosmanabad@gmail.com ,
27 डॉ. हिरुडकर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी चंद्रपूर जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 07172-260177 9423104814 dahozp.chandrapur@gmail.com
26 डॉ. सुबोध नंदा गवळी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी भंडारा जिल्हा परिषद, भंडारा 07184-251592 9970283011 dahobhandara@gmail.com
31 डॉ. बी.यू.बोधनकर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी नांदेड जिल्हा परिषद, नांदेड 02462-234010 9819462220, 9167084555 dahonanded@gmail.com
25 डॉ. बीडकर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी वर्धा जिल्हा परिषद, मगन सग्रहालयाजवळ, रामनगर, वर्धा 07152-245134 7249593344 wardha.daho@gmail.com
23 डॉ. बाळु देशमुख ( अति. कार्यभार) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी वाशिम जिल्हा परिषद, वाशिम 07252-235473 7262081986 dahowashim@gmail.com
14 डॉ. अशोक वळवी (अति. कार्यभार) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी नंदुरबार नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासकीय इमारत 02564 - 210236 9970966817 dahonandurbar@gmail.com
12 डॉ. दिघे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी नगर जिल्हा परिषद, नगर 0241 - 2353697 9822515035 dahonagar@gmail.com
9 डॉ. समीर तोडणकर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी ठाणे कलेक्टर कंपाउंड, कोषागार कार्यालयाजवळ, ता. ठाणे, जिल्हा - ठाणे 022-25341051 9967457992 dahothane@gmail.com
24 डॉ. कविता मोरे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी नागपूर जिल्हा परिषद, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर 0712-2560150 7588630888 dahozp.nagpur@gmail.com
6 डॉ. शामराव कदम, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी रायगड (अलिबाग) जिल्हा परिषद रायगड, ता. अलिबाग, जि. रायगड 02141-222048 7588383169, 9423803507 dahoraigad@gmail.com
8 डॉ. सुधाकर ठाकुर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी सिंधुदुर्ग (ओरोस) जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, कंपाऊंड ओरोस, ता. कुडाळ, जिल्हा-सिंधुदुर्ग 02362-228719 9850780070 dahosindhudurg@gmail.com
33 डॉ. सखाराम खुणे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हिंगोली जिल्हा परिषद, हिंगोली 02456-223582 - dahozphingoli@gmail.com
10 डॉ.वाहेद तडवी (अतिरिक्त कार्यभार) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जळगाव जिल्हा परिषद जुनी इमारत, जळगाव 0257 - 2232297 9823683704 dahojalgaon11@gmail.com
19 डॉ. सोळंखे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अमरावती जिल्हा परिषद, अमरावती 0721- 2662066 9403720501 dahoamravati@gmail.com
20 डॉ. लोणे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी बुलढाणा जिल्हा परिषद, बुलढाणा 07262-242438 8329122297 dahobuldhana@gmail.com
21 डॉ. संतोश अरबट जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अकोला जिल्हा परिषद, अकोला 0724-2434865 9422919796 dahoakola@gmail.com
18 डॉ. विजय भास्करराव देशमुख जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी बीड जिल्हा परिषद, बीड 02442-222392 9421321272 dahobeed@gmail.com
4 डॉ. नवनाथ एल.नरळे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी सोलापूर जिल्हा परिषद सोलापूर, रेल्वे लाईन समोर.काँग्रेस भवन सोलापूर - 413 003 0217-2726073 9067422142 dahozpsolapur@gmail.com
22 डॉ. क्रांती काटोळे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यवतमाळ जिल्हा परिषद, यवतमाळ 07232-242203 7888036271 dahoyeotmal@gmail.com
29 डॉ. सुरेश कुंभरे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी गडचिरोली जिल्हा परिषद, गडचिरोली 07132-222235 9421808267 dahozp.gadchiroli@gmail.com
28 डॉ. कांतिलाल पटले जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी गोंदिया जिल्हा परिषद, फुलतुर रोड, गोंदिया 07182-234131 9423113971 dahozpgondia1@gmail.com
30 डॉ. मनोज घाटे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी लातूर जिल्हा परिषद, लातूर 02382-258664 7972845878 9423587559 daholatur11@gmail.com
15 डॉ. सुरेखा माने जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी औरंगाबाद जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 0240-2345483 9527707230 dahoaurangabad@gmail.com
2 डॉ.व्ही.के.पवार जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालय सातारा जिल्हा परिषद सातारा, सातारा कोरेगाव रोड, सदरबझार सातारा - 415001 02162-233793 9890920482 dahozpsatara@gmail.com
1 डॉ. व्ही.डी. गर्जे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पुणे जिल्हा परिषद पुणे - 411001 020-26131799 9822455841 dahopune@gmail.com
13 डॉ. संजय शिंदे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी नाशिक अशोकस्तंभ, गंगापूर रोड, नाशिक-२ 0253-2590279 7588063322, 9158521000 dahonashik@gmail.com
11 डॉ. राजेंद्र लंघे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ, जिल्हा परिषद, धुळे 02562 - 238214 9822290228 dahodhule1@gmail.com
3 डॉ. किरण पराग जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी सांगली ( मिरज) जिल्हा परिषद सांगली सांगली मिरज रस्ता - 416416 0233-2375108 9822348025 dahozpsangli@gmail.com