Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418

पशुसंवर्धन विभागातील सरळसेवा गट-क संवर्गातील भरती -२०२३ प्रारूप प्रतीक्षा यादी सूचना

अ.क्र. यादी येथे पहा
*** प्रारूप प्रतीक्षा यादी सूचना PDF icon(येथे पहा)
१. बाष्पक परिचर PDF icon(येथे पहा)
२. उच्च श्रेणी लघुलेखक PDF icon(येथे पहा)
३. निम्न श्रेणी लघुलेखक PDF icon(येथे पहा)
४. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ PDF icon(येथे पहा)
५. पशुधन पर्यवेक्षक PDF icon(येथे पहा)
६. तारतंत्री PDF icon(येथे पहा)
७. वरिष्ठ लिपिक PDF icon(येथे पहा)
८. यांत्रिकी PDF icon(येथे पहा)

दि. २६.०५.२०२३ रोजी पशुसंवर्धन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार गट -क संवर्गातील विविध पदांकरिता निवड झालेल्या उमेदवारांची प्रारूप निवड यादी

अ.क्र. यादी येथे पहा
*** प्रारूप निवड यादी सूचना PDF icon(येथे पहा)
१. बाष्पक परिचर PDF icon(येथे पहा)
२. उच्च श्रेणी लघुलेखक PDF icon(येथे पहा)
३. निम्न श्रेणी लघुलेखक PDF icon(येथे पहा)
४. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ PDF icon(येथे पहा)
५. पशुधन पर्यवेक्षक PDF icon(येथे पहा)
६. तारतंत्री PDF icon(येथे पहा)
७. वरिष्ठ लिपिक PDF icon(येथे पहा)
८. यांत्रिकी PDF icon(येथे पहा)

दि. २६.०५.२०२३ रोजी पशुसंवर्धन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार गट -क संवर्गातील पदांच्या परिक्षेचा निकाल

अ.क्र. यादी येथे पहा
*** निकाल सूचना PDF icon(येथे पहा)
१. बाष्पक परिचर PDF icon(येथे पहा)
२. उच्च श्रेणी लघुलेखक PDF icon(येथे पहा)
३. निम्न श्रेणी लघुलेखक PDF icon(येथे पहा)(
४. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ PDF icon(येथे पहा)
५. पशुधन पर्यवेक्षक PDF icon(येथे पहा)
६. तारतंत्री PDF icon(येथे पहा)
७. वरिष्ठ लिपिक PDF icon(येथे पहा)
८. यांत्रिकी PDF icon(येथे पहा)