Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418

गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा


क्र. जिल्हास्तरीय कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचा पत्ता दूरध्वनी क्रमांक. मोबाईल नंबर फॅक्स क्र. Email-ID
1 डॉ. शैलेश पेठे, उपआयुक्त, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव, मुंबई- ६५ उपायुक्त, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव, मुंबई-६५ (022) 29272422 9821073318 (022) 29272422 ddcahmumbai@gmail.com