Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418

आश्र्वासीत प्रगती योजना

SrNo Title Download
1. आश्र्वासीत प्रगती योजनेचे १०/२०/३० वर्षाच्या लाभ अथवा १२/२४ वर्षाचे लाभ देणे बाबत PDF icon(Marathi) (1187 KB)
2. सातव्या वेतन आयोगानुसार गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासीत प्रगती योजनेचे १०/२०/३० वर्षाच्या लाभ अथवा १२/२४ वर्षांचा लाभ देण्यासंदर्भात मंजूर आदेश. PDF icon(Marathi) (1187 KB)