Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418
अ. क्र. पद वर्षं -2022
तात्पुरते अंतिम

अंतिम प्रकाशन/आक्षेपाची तारीख

1 संशोधन विकास अधिकारी
-------
In Marathi(191 KB)
01/01/2022
2 उपआयुक्त पशुसंवर्धन
------- In Marathi(2.24 MB) 01/01/2022
2 सहाय्यक संचालक (वैरण विकास)
------- In Marathi(2.24 MB) 01/01/2022
अ. क्र. पद वर्षं -2022
तात्पुरते अंतिम

अंतिम प्रकाशन/आक्षेपाची तारीख

1 Assistant Fodder
Development Officer

In Marathi(1.81 MB)

In Marathi(191 KB)
2021-08-06
2 Assistant Livestock Development Officer
In Marathi(4.82 MB) In Marathi(2.24 MB) 2021-08-23
3 Junior Clerk
In Marathi(2.47 MB) In Marathi(1.05 MB) 2021-08-23
4 Isolated Cadre
In Marathi(1.40 MB) In Marathi(688 KB) 2021-08-26
5 Lab Assistant
In Marathi (2.01 MB) In Marathi (222 KB) 2021-08-06
6 Lab Technician
In Marathi (1.79MB) In Marathi (191 KB) 2021-08-09
7 Livestock Supervisor
In Marathi (6.86 MB)
8 Senior Assistant
In Marathi(1.46 MB) In Marathi(699 KB) 2021-08-18
9 Senior Clerk

In Marathi (3.13 MB)

In Marathi (1.35 MB)
2021-08-23
10 Steno
In Marathi (4.11 MB) In Marathi (382 KB) 2021-08-18
11 Superintendent

In Marathi(1.46 MB)

In Marathi(628 KB)
2021-08-18
12 Driver

In Marathi (1.14 MB)

In Marathi (516 KB)
2021-08-26
13 LSS

In Marathi (3.23 MB)
2021-08-20
अ. क्र. पद वर्षं -2022
तात्पुरते अंतिम

अंतिम प्रकाशन/आक्षेपाची तारीख

1 Additional Commissioner Animal Husbandry
In Marathi (1.15 MB)
2 Joint Commissioner Animal Husbandry
In Marathi (1.43 MB)
3 Deputy Commissioner Animal Husbandry
In Marathi (2.75 MB)
4 Assistant Commissioner Animal Husbandry
In Marathi(6.50 MB)
5 Livestock Development Officer (A)
In Marathi (6.69 MB)
6 Livestock Development Officer (B)
In Marathi (4.64 MB)
7 Assistant Director (Fodder)
In Marathi (946 KB)
8 Fodder Development Officer(A)
9 Fodder Development Officer(B)
In Marathi (998 KB)
10 Sr Administrative Officer(A)
In Marathi (1.04 MB)
11 Sr Administrative Officer(B)
12 Administrative Officer(A)
13 Administrative Officer(B)
In Marathi (1.46 MB)
14 Research Development Officer(A)
15 Research Development Officer(B)
In Marathi (877 KB)
16 PA
In Marathi (1.03 MB)
17 Deputy Director (Fodder)
In

Marathi 955KB)

18 Steno
In Marathi (2.66 MB) 2021-03-02
19 Steno (LowerGrade)
20 Superintendant
In Marathi (1.69 MB) 2021-03-17
21 Senior Cleark
In Marathi (4.36MB) 2021-03-02
22 Junior Cleark
23 LSS
In Marathi (472 KB) 2021-03-02
24 ALDO
25 Assistant Fodder Development Officer
In Marathi(2.25 MB) 2021-03-02
26 Lab Assistant

In Marathi(1.54 MB)
2021-03-02
27 Lab Technician

In Marathi(1.40 MB)
2021-03-02
28 Livestock Supervisor

In Marathi(3.22 MB)
2021-03-02
29 Senior Assistant

In Marathi(4.84 MB)
2021-03-01
30 Isolated Cadres

In Marathi(4.72 MB)
2021-03-02
31 Junior Clerk cum Typist

In Marathi(2.93 MB)
2021-03-01
32 Driver

In Marathi(3.72 MB)
2021-03-02
अ. क्र. पद वर्षं -2022
तात्पुरते अंतिम

अंतिम प्रकाशन/आक्षेपाची तारीख

1 Additional Commissioner Animal Husbandry
In Marathi (372.22 KB) In Marathi (1600 KB) 2020-11-11
2 Joint Commissioner Animal Husbandry
In Marathi (1.80 MB) In

Marathi (1.80 MB)

27-10-2020
3 Deputy Commissioner Animal Husbandry
In Marathi (2.68 MB) In Marathi (1.33 MB) 2020-07-08
4 Assistant Commissioner Animal Husbandry
In Marathi (1.9 MB) In Marathi (611 KB) 2019-01-01
5 Livestock Development Officer (A)
In Marathi (1.07 MB) In Marathi (1.07 MB) 2020-10-09
6 Livestock Development Officer (B)
In Marathi (371.03 KB) In Marathi (371.03 KB) 2020-12-8
7 Assistant Director (Fodder)
----- In Marathi (453 KB) 2020-12-07
8 Fodder Development Officer
----- In Marathi (485 KB) 2020-12-07
9 Sr Administrative Officer
----- In

Marathi (370.65 KB)

2020-11-6
10 Administrative Officer
In Marathi (370.65 KB) In Marathi (705 KB) 2020-12-21
11 Research Development Officer
----- In Marathi (46 KB) 2020-12-8
12 PA ( Group B)
----- In Marathi (444KB) 2020-12-8
13 Deputy Director (Fodder)
----- In Marathi (1924KB) 2020-10-06