सरळसेवा गट-क संवर्गातील भरती-2023 सूचना

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट), पुणे अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष पशुसंवर्धन साठी वैयक्तिक माहिती सह अर्ज मागविणे बाबत सूचना कामाचे स्वरूप माहिती अर्जाचा नमुना पशुसंवर्धन विभागातील सरळसेवा गट-क संवर्गातील भरती - 2023 प्रारुप प्रतिक्षा यादी. १. बाष्पक परिचर २. उच्च श्रेणी लघुलेखक ३. निम्न श्रेणी लघुलेखक ४. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ५. पशुधन पर्यवेक्षक ६. तारतंत्री ७. वरिष्ठ लिपिक ८. यांत्रिकी
सुचना :- पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रारुप निवड यादीमधील उमेदवारांनीच कागदपत्र पडताळणीकरिता वेळापत्रकानुसार उपस्थित रहावे. उमेदवारांनी कागदपत्रे पडताळणी साठी उपस्थित राहणे बाबत सूचना.. उमेदवारांसाठी महत्त्वाची सूचना. दिनांक २६/०५/२०२३ रोजी पशुसंवर्धन विभागाने प्रसिदध केलेल्या जाहीरातीनुसार गट-क संवर्गातील पदांच्या परिक्षेचा निकाल. १. बाष्पक परिचर २. उच्च श्रेणी लघुलेखक ३. निम्न श्रेणी लघुलेखक ४. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ५. पशुधन पर्यवेक्षक ६. तारतंत्री ७. वरिष्ठ लिपिक ८. यांत्रिकी दिनांक २६/०५/२०२३ रोजी पशुसंवर्धन विभागाने प्रसिदध केलेल्या जाहीरातीनुसार गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता निवड झालेल्या उमेदवारांची प्रारुप निवड यादी. १. बाष्पक परिचर २. उच्च श्रेणी लघुलेखक ३. निम्न श्रेणी लघुलेखक ४. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ५. पशुधन पर्यवेक्षक ६. तारतंत्री ७. वरिष्ठ लिपिक ८. यांत्रिकी