Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418

Statistical booklet

PDF iconStatistical booklet 2019-20 (Marathi)(1.30 MB)
PDF iconStatistical booklet 2018-19 (English)(1.30 MB)
PDF iconStatistical booklet 2017-18 (English)(1.44 MB)
PDF iconStatistical booklet 2016-17 (English)(10.34 MB)
PDF iconStatistical booklet 2015-16 (English)(10.34 MB)
PDF iconStatistical booklet 2014-15 (English)(10.34 MB)

PDF iconStatistical booklet 2013-14 (English)(4.11 MB)

PDF iconStatistical booklet 2012-13 (English)(10.34 MB)
PDF iconStatistical booklet 2011-12(English)(9.66 MB)
PDF iconStatistical booklet 2010-11 (English)(9.87 MB)
PDF iconStatistical booklet 2009-10 (English)(10.06 MB)
PDF iconStatistical booklet 2008-09 (English)(9.26 MB)
PDF iconStatistical booklet 2007-08 (English)(11.73 MB)
PDF iconStatistical booklet 2006-07 (English)(10.93 MB)
PDF iconStatistical booklet 2005-06 (English)(7.73 MB)
PDF iconStatistical booklet 2004-05 (English)(9.46 MB)
PDF iconStatistical booklet 2003-04 (English)(10.15 MB)
PDF iconStatistical booklet 2002-03(English)(8.07 MB)
PDF iconStatistical booklet 2001-02(English)(7.27 MB)
PDF iconStatistical booklet 2000-01(English)(7.61 MB)
PDF iconStatistical booklet 1999-00 (English)(7.63)
PDF iconStatistical booklet 1998-99 (English)(7.48 MB)
PDF iconStatistical booklet 1997-98 (English)(8.2 MB)
PDF iconStatistical booklet 1996-97(English)(14.03 MB)
PDF iconStatistical booklet 1995-96(English)(21.29 MB)
PDF iconStatistical booklet 1994-95(English)(21.09 MB)
PDF iconStatistical booklet 1993-94(English)(18.07 MB)
PDF iconStatistical booklet 1992-93(English)(23.19 MB)
PDF iconStatistical booklet 1991-92(English)(23.26 MB)
PDF iconStatistical booklet 1990-91(English)(21.09 MB)
PDF iconStatistical booklet 1989-90(English)(12.29 MB)
PDF iconStatistical booklet 1988-89(English)(11.41 MB)
PDF iconStatistical booklet 1987-88(English)(11.17 MB)
PDF iconStatistical booklet 1986-87(English)(11.10 MB)
PDF iconStatistical booklet 1985-86(English)(8.24 MB)
PDF iconStatistical booklet 1984-85 (English)(3.73 MB)