Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
Toll Free Number : 18002330418

solapur-spca-block

Solapur District Society for Prevention of Cruelty to Animals

सोलापूर जिल्हास्तरीय प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी (SPCA)

सोलापूर जिल्हा एसपीसीए बद्दल ABOUT Solapur SPCA
केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनयम, 1960 मधील तरतूदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, 2001 मधील नियम (3) च्या उपनियम (1) अन्वये, दिनांक 14 मार्च, 2017 च्या अ्धिसूचनेद्वारे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये
प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानुसार, सोसायटी नोंदणी अधिनियम, 1860 अंतर्गतसोलापूर जिल्हा एसपीसीए ची नोंदणी करण्यात आली आहे. यानुसारसोलापूर जिल्हा एसपीसीए शासन, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, भारतीय जिवजंतू कल्याण मंडळ तसेच स्थानिक प्राधिकरण यांचेशी समन्वय साधून कार्य करेल.

The Solapur District SPCA has been established under provisions of Sub Rule 1 of Rule 3 of Prevention Of Cruelty To Animals (Establishment & Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001 for an effective implementation of the provisions of the Prevention Of Cruelty To Animals Act, 1960 vide notification dated 14th March, 2017.
The SPCA is registered under the Societies Registration Act, 1860. Accordingly, the Solapur District SPCA shall work in coordination with the with the Government, Maharashtra Animal Welfare Board, Animal Welfare Board of India and the local authorities.

सोलापूर जिल्हा एसपीसीए समितीचे व्यवस्थापन समिती चे शासकीय सदस्य Managing committee of Solapur district SPCA
जिल्हाधिकारी / जिल्हा दंडाधिकारी (अध्यक्ष): श्री. मिलिंद शंभरकर Collector/District Magistrate
(Chairperson)
Shri.Milind Shambharkar
जिल्हा पोलिस अधीक्षक District Superintendent of Police
जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त (सचिव) डॉ एन. ए. सोनवणे District Deputy Commissioner of Animal Husbandry
(Member Secretary)
Dr. N. A. Sonawane
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद Chief Executive Officer Zilla Parishad
आरोग्य अधिकारी (महानगरपालिका आयुक्तान्नी नामांकन केलेले अधिकारी) Health Officer (Officer Nominated by Municipal Commissioner)
जिल्हा वन अधिकारी District Forest Officer
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Regional Transport Officer
जिल्हा माहिती व जनसंपर्क अधिकारी District Information and Public Relations Officer
जिल्हा शिक्षणाधिकारी District Education Officer
अशासकीय सदस्य Non-Government Members
: श्री. यशवंत शंकर सुर्वे मु. बैरागवाडी पो. मोडलिंब, ता. माढा जि. सोलापूर 1 : Shri Yashavant Shankar Surve, At Bairagvadi, Po- Modlimb, Tq- Madha, Solapur
: श्री. केतन महेंद्रभाई शहा, सर्वोदय हाउसिंग सोसायटी, सोलापूर जि .सोलापूर 2 : Shri Ketan Mahindrabhai Shaha, Sarvodaya Housing Society, Dist Solapur
: श्री. महेश कांतीलाल भंडारी, दमाणी नगर, सोलापूर 3 : Shri Mahesh Kantilal Bhandari, Damani Nagar, Dist.Solapur
: श्री. अभय शरदराव कुलथे, भवानीपेठ, सोलापूर जि .सोलापूर 4 : Shri Abhay Sharadrav Kulathe, Bhavanipeth, Dist.Solapur
: श्री. सुधाकर महादेव बहिरवाडे, भवानीपेठ, जि .सोलापूर 5 : Shri Sudhakar Mahadev Bahirvade, Bhavanipeth, Dist.Solapur
: श्री. धन्यकुमार राजमल पटवा, कोष्टे गल्ली, बार्शी, जि .सोलापूर 6 : Shri Dhanykumar Rajmal Patawa, Kosthe Galli, Barshi, Dist.Solapur
: श्री. कांतीलाल दत्तू साळुंखे, मु. शिंदेवाडी पो. सापटणे, ता. माढा जि .सोलापूर 7 : Shri Kantilal Dattu Salunkhe At Shindevadi, Post Sapatane, Tq- Madha, Dist.Solapur
: श्री. पांडुरंग नागेश कुलकर्णी, थोबडेनगर, सोलापूर जि .सोलापूर 8 : Shri Pandurang Nagesh Kulkarni, Thobade Nagar, Dist.Solapur
: श्री.दिलीप निवृत्ती गडदे, मु. पो. शिंगेवाडी, ता. माढा जि .सोलापूर 9 : Shri Dilip Nivrutti Gadade, At Post- Shingevadi, Tq- Madha, Dist.Solapur
१० : श्री.विजयकुमार चंद्रशेखर हत्तुरे, हत्तुरेनगर, सोलापूर जि .सोलापूर 10 : Shri Vijaykumar Chandrashekhar Hatture, Hatturevasti, Solapur
११ : श्री. बसीर मुबारक काझी, मु. पो. नातेपुते, ता.माळशिरस, जि .सोलापूर 11 : Shri Basir Mubarak Kazi At Post Natepute, Tq- Malshiras, Solapur
१२ : श्री. बापू दादा मेटकरी, मु.मेतकरवाडी पो. पाटखळ, ता. मंगळवेढा जि .सोलापूर 13 : Shri Bapu Dada Metkari, At Metkarvadi, Post – Patkhal, Tq- Mangalvedha, Solapur
SrNo Title Download
1. Solapur SPCA dt 16-11-2018 PDF icon(Marathi)(50.14KB)
2. Solapur SPCA dt 17-01-2019 PDF icon(Marathi)(475.84KB)
आमच्याशी येथे संपर्क साधा Contact us at below
कार्यालय : जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त Name : District Deputy Comm.
पत्ता : कृषि तंत्र विद्यालय आवार,दयानंद कॉलेज शेजारी, सोलापूर पिन ४१३००२ Address : Agriculture Technical School Area,Near Dayanand College, Solapur Pin- 413002
जिल्हा : सोलापूर District : Solapur
फोन : ०२१७-२३४२६९६ Tel : 0217-342696
मोबाइल : - Mobile Number : -
ई-मेल : solapurdistrictspca@gmail.com Email : solapurdistrictspca@gmail.com
संबंधित व्यक्ती चे नाव : : डॉ. जी.बी.अंबलकार Name of Concerned Person : Dr. G. B. Ambalkar