Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
Toll Free Number : 18002330418

Buldhana-Spca block

Buldhana District Society for Prevention of Cruelty to Animals

बुलढाणा जिल्हास्तरीय प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी (SPCA)

बुलढाणा जिल्हा एसपीसीए बद्दल ABOUT Buldhana SPCA
केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनयम, 1960 मधील तरतूदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, 2001 मधील नियम (3) च्या उपनियम (1) अन्वये, दिनांक 14 मार्च, 2017 च्या अ्धिसूचनेद्वारे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये
प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानुसार, सोसायटी नोंदणी अधिनियम, 1860 अंतर्गतबुलढाणा जिल्हा एसपीसीए ची नोंदणी करण्यात आली आहे. यानुसारबुलढाणा जिल्हा एसपीसीए शासन, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, भारतीय जिवजंतू कल्याण मंडळ तसेच स्थानिक प्राधिकरण यांचेशी समन्वय साधून कार्य करेल.

The Buldhana District SPCA has been established under provisions of Sub Rule 1 of Rule 3 of Prevention Of Cruelty To Animals (Establishment & Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001 for an effective implementation of the provisions of the Prevention Of Cruelty To Animals Act, 1960 vide notification dated 14th March, 2017.
The SPCA is registered under the Societies Registration Act, 1860. Accordingly, the Buldhana District SPCA shall work in coordination with the with the Government, Maharashtra Animal Welfare Board, Animal Welfare Board of India and the local authorities.

बुलढाणा जिल्हा एसपीसीए समितीचे व्यवस्थापन समिती चे शासकीय सदस्य Managing committee of Buldhana district SPCA
जिल्हाधिकारी / जिल्हा दंडाधिकारी (अध्यक्ष): श्री एस रामामूर्ती Collector/District Magistrate
(Chairperson)
Shri S. Ramamoorthy
जिल्हा पोलिस अधीक्षक District Superintendent of Police
जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त (सचिव) डॉ.पी.जी. बोरकर District Deputy Commissioner of Animal Husbandry
(Member Secretary)
Dr. P. G. Borkar
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद Chief Executive Officer Zilla Parishad
आरोग्य अधिकारी (महानगरपालिका आयुक्तान्नी नामांकन केलेले अधिकारी) Health Officer (Officer Nominated by Municipal Commissioner)
जिल्हा वन अधिकारी District Forest Officer
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Regional Transport Officer
जिल्हा माहिती व जनसंपर्क अधिकारी District Information and Public Relations Officer
जिल्हा शिक्षणाधिकारी District Education Officer
अशासकीय सदस्य Non-Government Members
: सुरेश गिरिधरदास मोदी ,जळगाव जामोद जि . बुलढाणा 1 : Suresh Giridhardas Modi, Jalgaon Jamod Dist Buldhana
: शंतनू अशोकराव पाटील ,सावरगाव डुकरे,चिखली जि .बुलढाणा 2 : Shantanu Ashokrao Patil, Sawargaon Dukre, Chikhli Dist Buldhana
: श्रीकांत प्रभाकर अंधारे ,मलकापूर जि .बुलढाणा 3 : Shrikant Prabhakar Andhare ,Malkapur Dist Buldhana
: डॉ. प्रकाश समाधान बगIडे ,जळगाव जामोद जि .बुलढाणा 4 : Dr.Prakash Samadhan Bagade, Jalgaon Jamod Dist.Buldhana
: प्रवीण शेषराव अंधारे ,चिखली जि .बुलढाणा 5 : Shri Pravin Sheshrao Andhaare ,Chikhli Buldhana
: विलासराव तुकाराम मारोडे ,जळगाव जामोद जि .बुलढाणा 6 : Shri.Vilasrao Tukaram Marode,Jalgaon Jamod Buldhana
: वसंत नामदेवराव अंबडकर ,जळगाव जामोद जि .बुलढाणा 7 : Shri Vasant Namdeorao Ambadkar, Jalgaon Jamod Buldhana
: विजय वामनराव चौधरी ,जळगाव जामोद जि .बुलढाणा 8 : Shri Vijay Wamanrao Choudhry ,Jalgaon Jamo Dist.Buldhana
: अजय मोतीराम अवचार ,जलम्ब, शेगाव जि .बुलढाणा 9 : Shri.Ajay Motiram Awchar, Jalamb ,Shegaon Dist.Buldhana
१० : सुरज धर्मराज हनुमंते ,देऊळगाव राजा जि .बुलढाणा 10 : Shri. Suraj Dharmaraj Hanumante,Deulgaon Raja Dist.Buldhana
११ : मधुकर अप्पाजी जायभाये, बुलढाणा 11 : Shri. Madhukar Appaji Jayabhaye ,Buldhana
१२ : सुभाष भीमराव राजपूत, चिखली जि .बुलढाणा 12 : Shri. Shubhas Bhirao Rajput, Chikhli Dist.Buldhana
१३ : श्रीकृष्ण मधुकर शुशिर , घिरणी ,मलकापूर जि .बुलढाणा 13 : Shri.Shrikrishna Madhukar Shushir, Ghirni,Malkapur Dist.Buldhana
आमच्याशी येथे संपर्क साधा Contact us at below
कार्यालय : जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त Name : District Deputy Comm.
पत्ता : संगम चौक , बुलढाणा .पिन: ४४३००१ Address : :Sangam chouk Buldhana.Pin:443001
जिल्हा : बुलढाणा District : Buldhana
फोन : ०७२६२२४२६८२ Tel : 07262242682
मोबाइल : 9422128296/9975605475 Mobile Number : 9422128296/9975605475
ई-मेल : spcabuldhana@gmail.com Email : spcabuldhana@gmail.com
संबंधित व्यक्ती चे नाव : डॉ .ज्योती निशिकांत खरे Name of Concerned Person : Dr.Jyoti N.Khare