Toll Free Number : 18002330418
क्रमांक प्रवर्ग परिपत्रके दिनांक दस्तऐवज नाव आकार(के.बी) पी डी.एफ.
1 नवीन गुरेढोरे रोग / राणीखेत 2019-04-09 नवीन गुरेढोरे रोग / राणीखेत 1065253 KB नवीन गुरेढोरे रोग / राणीखेत
2 नोंदवह्या अद्यावत ठेवण्या बाबत 2019-03-29 राज्यातील पशुवैद्यकिय संस्थांमधिल नोंदवह्या दि. 1 एप्रिल, 2019 पासून सोबतच्या नमुन्यानुसार अद्यावत ठेवण्या बाबत परिपत्रक 421746 KB राज्यातील पशुवैद्यकिय संस्थांमधिल नोंदवह्या दि. 1 एप्रिल, 2019 पासून सोबतच्या नमुन्यानुसार अद्यावत ठेवण्या बाबत परिपत्रक
3 तज्ञ उपलब्ध करून देणे बाबत 2018-10-09 तातडीच्या परिस्थितीत पशुरोग निदानासाठी तज्ञ उपलब्ध करून देणे बाबत 1219345 KB तातडीच्या परिस्थितीत पशुरोग निदानासाठी तज्ञ उपलब्ध करून देणे बाबत
4 ग्लॅंडर्स रोग 2018-07-27 नागपूर जिल्हा ग्लॅंडर्स रोगाच्या बाबत नियंत्रित क्षेत्र घोषित केले बाबत... 42827 KB नागपूर जिल्हा ग्लॅंडर्स  रोगाच्या बाबत नियंत्रित क्षेत्र घोषित केले बाबत...
5 वृक्षारोपण २०१८-१९ 2018-07-26 सन २०१८-१९ मधील वृक्षारोपण वनविभागाच्या संकेत स्थाळावर माहिती अपलोड करणे . 699184 KB सन २०१८-१९ मधील वृक्षारोपण वनविभागाच्या संकेत स्थाळावर  माहिती अपलोड करणे .
6 वस्तू व सेवा च्या खरेदी साठी 2018-05-10 Government e Market प्रणालीद्वारे वस्तू व सेवा च्या खरेदी साठी व सादर प्रणालीच्या वापरासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणेबाबत 78347 KB Government e Market प्रणालीद्वारे वस्तू व सेवा च्या खरेदी साठी व सादर प्रणालीच्या वापरासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणेबाबत
7 गोवंश हत्या बंदी 2016-04-22 महाराष्ट्र प्राणी रक्षण(सुधारित) कायदा १९९५ अंतर्गत जप्त केलेले मांस नमुने तपासणी होणेसाठी राज्यात कार्यरत न्यायसहाय्य्क वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची माहिती क्षेत्रियस्तरावर होणेबाबत 369879 KB महाराष्ट्र प्राणी रक्षण(सुधारित) कायदा १९९५ अंतर्गत जप्त केलेले मांस नमुने तपासणी होणेसाठी राज्यात कार्यरत न्यायसहाय्य्क वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची माहिती क्षेत्रियस्तरावर होणेबाबत
8 पशुपोषन ॲप 2016-02-26 पशुपोषन ॲपची शेतकरी / पशुपालकांना माहिती उपलब्ध करून देणेबाबत 2085602 KB पशुपोषन ॲपची शेतकरी / पशुपालकांना माहिती उपलब्ध करून देणेबाबत
9 कार्यालय बांधकाम 2015-07-17 पशुसंवर्धन खात्याच्या अंतर्गत सर्व संस्थांच्या बांधकामाबाबत 137953 KB पशुसंवर्धन खात्याच्या अंतर्गत सर्व संस्थांच्या बांधकामाबाबत
10 वैरण 2015-02-27 सन २०१४-१५ या वर्षाकरिता पशुपक्षी खाद्य दरकरार 2221 KB सन २०१४-१५ या वर्षाकरिता पशुपक्षी खाद्य दरकरार
11 बैलांच्या शर्यती 2014-08-08 राज्यात होणा-या बैलांच्या शर्यती/प्रदर्शन/प्रशिक्षणे यांच्यावर बंदी घालण्याबाबत. 602 KB राज्यात होणा-या बैलांच्या शर्यती/प्रदर्शन/प्रशिक्षणे यांच्यावर बंदी घालण्याबाबत.
12 कामधेनू 2014-06-09 जिल्हा वार्षिक योजनांची अंमलबजावणी करतांना तांत्रिक मंजूरी घेणेबाबत 70689 KB जिल्हा वार्षिक योजनांची अंमलबजावणी करतांना तांत्रिक मंजूरी घेणेबाबत
13 दुरुस्त न होण्याजोग्ये जडसंग्रह साहीत्य 2014-02-17 विनावापर पडून असलेले / दुरुस्त न होण्याजोग्ये जडसंग्रह साहीत्य दाखविणेबाबत 452 KB विनावापर पडून असलेले / दुरुस्त न होण्याजोग्ये जडसंग्रह साहीत्य दाखविणेबाबत
14 जाहीर लिलाव 2014-02-12 पशुसंवर्धन आयुक्तालयातील जुने निरुपयोगी,विनावापर जडसंग्रह साहीत्य, व इतर भंगार साहीत्याचा एकत्रित जाहीर लिलाव ,पशुसंवर्धन आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,औंध,पुणे ०७ 1116 KB पशुसंवर्धन आयुक्तालयातील जुने निरुपयोगी,विनावापर जडसंग्रह साहीत्य, व इतर भंगार साहीत्याचा एकत्रित जाहीर लिलाव ,पशुसंवर्धन आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,औंध,पुणे ०७
15 दयामरणाबाबत 2014-01-17 जनावरांच्या वेदना व दु:ख विरहीत दयामरणाबाबत निकष आणि मानदंड 2007 KB जनावरांच्या वेदना व दु:ख विरहीत दयामरणाबाबत निकष आणि मानदंड
16 मिनरल मानचीत्रण 2014-01-04 जिल्हानिहाय मिनरल मानचीत्रण तक्रार परिशिष्ट 2 803554 KB जिल्हानिहाय मिनरल मानचीत्रण तक्रार परिशिष्ट 2
17 वैद्यक आणि लसीकरण 2013-10-30 औषध मागणी /ख्‍ारेदी/लसीकरण तसेच तांत्रिक तपासणीबाबत 505 KB औषध मागणी /ख्‍ारेदी/लसीकरण तसेच तांत्रिक तपासणीबाबत
18 खनिज मानचीत्रण 2013-09-24 जिल्हानिहाय मिनरल मानचीत्रण अहवाल 643 KB जिल्हानिहाय मिनरल मानचीत्रण अहवाल
19 खनिज मानचीत्रण 2013-09-24 जिल्हानिहाय मिनरल मानचीत्रण तक्रार परिशिष्ट 456 KB जिल्हानिहाय मिनरल मानचीत्रण तक्रार परिशिष्ट
20 क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण 2013-09-24 जिल्हा क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण खरेदी साठी मार्गदर्शक तत्वे 300 KB जिल्हा क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण खरेदी साठी मार्गदर्शक तत्वे
Disclaimer and Policies Terms and Conditions Accessibility Statement Feedback
© Website owned by Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Total Visitors : 8831681