टोल फ्री क्रमांक: १८००२३३०४१८
प्रवेश


या संकेतस्थळाचा खाजगी भाग पाहण्यासाठि क्रुपया प्रवेश करा.

( महत्वाचे : कृपया नोंद घ्या दवाखाना लॉगीन सुरु करण्यात आले आहेत. तालुका लॉगीन बदलले आहेत. तरी आपल्या DDC किवा DAHO कार्यालयामधून नवीन युसरनेम व पासवर्ड घ्यावेत.)

(टीप : कृपया नोंद घ्या चुकीचा पासवर्ड तीनवेळा टाकल्यास लॉगीन ब्लॉक होते.)

 • Dispensary Login Fill Important parameters of dispensary For Annual Target 23 September - 10th October Only.

 • Dispensary Login can fill M.P.R form From 21st- 25th of Current Month.
  For March Entries 1st- 5th of April.

 • Taluka (LDO Extension) Login can fill M.P.R form From 26th - 28th of Current Month.
  For March Entries 6th- 7th of April.

 • DDC & DAHO can fill M.P.R form from 29th of current month & 3rd of next month.
  For March Entries 6th- 9th of April.

 • RJC Can Fill M.P.R. form from 21st of current month & 5th of next month.
  For March Entries 8th- 15th of April.

Disclaimer and Policies Terms and Conditions Accessibility Statement Feedback
© Website owned by Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
एकूण दर्शक : 6646793