टोल फ्री क्रमांक: १८००२३३०४१८
प्रवेश


या संकेतस्थळाचा खाजगी भाग पाहण्यासाठि क्रुपया प्रवेश करा.

( महत्वाचे : कृपया नोंद घ्या दवाखाना लॉगीन सुरु करण्यात आले आहेत. तालुका लॉगीन बदलले आहेत. तरी आपल्या DDC किवा DAHO कार्यालयामधून नवीन युसरनेम व पासवर्ड घ्यावेत.)

(टीप : कृपया नोंद घ्या चुकीचा पासवर्ड तीनवेळा टाकल्यास लॉगीन ब्लॉक होते.)

 • दवाखानाचे वार्षिक उद्दिष्ट २३ सप्टेंबर - १० ऑक्टोबर पर्यंत भरावे .

 • दवाखाना लोगिन मधून चालू महिन्याच्या २१ ते २५ तारखेपर्यंत
  मार्च महिन्यासाठी १ ते ५ एप्रिल एम.पी.आर. भरावे.

 • तालुका (पविअ विस्तार) लोगिन मधून चालू महिन्याच्या २६ ते २८ तारखे पर्यंत
  मार्च महिन्यासाठी ६ ते ७ एप्रिल एम.पी.आर. भरावे

 • डी.डी.सी. आणि डी.ए.एच.ओ. लोगिन मधून चालू महिन्याच्या २९ ते पुढील महिन्याच्या ३ तारखे पर्यंत
  मार्च महिन्यासाठी ६ ते ९ एप्रिल एम.पी.आर. भरू व बदल करू शकता.

 • आर.जे.सी. लोगिन मधून चालू महिन्याच्या २१ ते पुढील महिन्याच्या ५ तारखे पर्यंत
  मार्च महिन्यासाठी ८ ते १५ एप्रिल एम.पी.आर. भरू व बदल करू शकता.

Disclaimer and Policies Terms and Conditions Accessibility Statement Feedback
© Website owned by Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
एकूण दर्शक : 5658540