टोल फ्री क्रमांक: १८००२३३०४१८
Quality Control Laboratory
गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा  प्रिंट 
गुरुवार, 10 ऑक्टोबंर 2013 05:39
अ.क्र.जिल्हा कार्यालयाचे नावकार्यालयाचा पत्तादुरध्वनी क्रमांकभ्रमण ध्वनीफॅक्स न.ईमेल आय डी
डॉ. धुमाळ,        (अतिरिक्त कार्यभार)
उपायुक्त पशुसंवर्धन गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा गोरेगाव मुंबई - ६५
उपायुक्त पशुसंवर्धन गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा गोरेगाव मुंबई - ६५ ०२२-२९२७२४२२ ९२२४३५०९४५

०२२- २९२७२४२२

हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
शेवटचा बदल केलेला दिनांक गुरुवार, 28 एप्रिल 2016 07:12
 


Disclaimer and Policies Terms and Conditions Accessibility Statement Feedback
© Website owned by Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
एकूण दर्शक : 5658540