टोल फ्री क्रमांक: १८००२३३०४१८
मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र  प्रिंट 
बुधवार, 09 ऑक्टोबंर 2013 11:31
अ.क्र.जिल्हा कार्यालयाचे नावकार्यालयाचा पत्तादुरध्वनी क्रमांकभ्रमण ध्वनीफॅक्स न.ईमेल आय डी

डॉ. गायकवाड संजय
मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र , पुणे
पुणे-मुंबई रोड, खडकी, पुणे-४११००३ ०२०-२५८१५९७४ ९८२२३१८२४८ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ.पसरते 
मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र , औरंगाबाद
औरंगाबाद ९८८१३४२०२६ ०२४०-२३७०८९६ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.

डॉ. पराते ,
मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र , नागपूर
नागपूर
०७१२-२५११६२३ assistantcommissioner.
हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.

डॉ.कदम डी. व्ही
(अतिरिक्त कार्यभार)
मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र , कोल्हापूर
शासकीय विश्रामगृह, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर-४१६००३ ०२३१-२६५१७२९ ९५५२५३०८६८ ०२३१-२६६८११३ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
शेवटचा बदल केलेला दिनांक सोमवार, 20 जुलै 2015 11:27
 
Disclaimer and Policies Terms and Conditions Accessibility Statement Feedback
© Website owned by Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
एकूण दर्शक : 5658532