टोल फ्री क्रमांक: १८००२३३०४१८
विभागीय रोगअन्वेषण प्रयोग शाळा  प्रिंट 
रविवार, 21 फ़ेब्रुवारी 2010 15:59
क्रं.कार्यालयाचे नावकार्यालयाचा पत्तादुरध्वनी क्रमांकभ्रमण ध्वनीफॅक्स न.ईमेल आय डी
डॉ. माधुरी पी. धर्माधिकारी ,
विभागीय रोगअन्वेषण प्रयोग शाळा , पुणे
गणेश खिंड रोड, ओंध, पुणे ४११ ००७ ०२०-२५६९ २१३ ५ ९४२३००६५६४ ०२०-२५६९ १४७४ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. पवार ,
विभागीय रोगअन्वेषण प्रयोग शाळा , कोल्हापूर
रेककोर्स नाक्याजवळ ,मंगळवार पेठ,कोल्हापूर ९८१९७१३८६८
हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. उनवणे ,
विभागीय रोगअन्वेषण प्रयोग शाळा , औरंगाबाद
खडेकेश्वर औरंगाबाद ०२४०-२३६०६०१ ९७६४३०४४२५ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. बहादुरे आर.एस,
विभागीय रोगअन्वेषण प्रयोग शाळा , अकोला
अकोला ०७२४-२४४३ ७६८ ९४०३०६३३९७ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ शिंदे पी.एन.,
विभागीय रोगअन्वेषण प्रयोग शाळा , नागपुर
महाराज बाग, नागपुर ०७१२-२५६५९ २८ ९८२२७०४०५३ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. सुर्यकांत तुळशीराम  पेठवडजकर ,
विभागीय रोगअन्वेषण प्रयोग शाळा , रत्नागिरी मुख्यालय चिपळून
चिपळून ०२३ ५५-२५२१३ २ ९४२३२७०६६७ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. विसावे एस.पी.,
विभागीय रोगअन्वेषण प्रयोग शाळा , नाशिक
अशोकस्तंभाजवळ, गंगापुर रोड, नाशिक ०२५३-२५७०१७६ ९८२२६४८८४८ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
शेवटचा बदल केलेला दिनांक गुरुवार, 11 डिसेंबर 2014 07:12
 
Disclaimer and Policies Terms and Conditions Accessibility Statement Feedback
© Website owned by Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
एकूण दर्शक : 5658489