टोल फ्री क्रमांक: १८००२३३०४१८
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी व मेंढी विकास महामंडळ  प्रिंट 
सोमवार, 22 फ़ेब्रुवारी 2010 04:04
क्रं.कार्यालयाचे नावकार्यालयाचा पत्तादुरध्वनी क्रमांकफॅक्स न.दुरध्वनी क्रमांकईमेल आय डी
डॉ.डी.डी. परकाळे
(अतिरिक्त कार्यभार)
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी व मेंढी विकास महामंडळ पुणे.
गोखले नगर पुणे-१६ ०२० -२५६५७११२ ०२० -२५६६७८९५ ९४२२०२१२४० हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
शेवटचा बदल केलेला दिनांक बुधवार, 25 मे 2016 09:26
 


Disclaimer and Policies Terms and Conditions Accessibility Statement Feedback
© Website owned by Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
एकूण दर्शक : 5658532